Meer over de scholing

 

Op deze pagina vind je meer informatie over de scholing Een Gezonde Start en bijbehorende train-de-trainer, leeromgeving en leertraject van het programma Gezonde Kinderopvang

 

Waarom is Gezonde Kinderopvang belangrijk?

Het maatschappelijk belang om kinderen vanaf heel jonge leeftijd zo gezond mogelijk te laten opgroeien is groot. Lekker bewegen, gezond eten, voldoende slapen, een pedagogisch klimaat waar warmte en geborgenheid worden geboden en waar tegelijkertijd uitdaging is en duidelijke grenzen worden gesteld: dat biedt kinderen een gezonde start. En daarmee een fundament voor gezondheid later in hun leven.

Het programma Gezonde Kinderopvang ondersteunt kinderopvang en docenten die hiermee binnen hun eigen organisatie of opleiding aan de slag willen. Gezonde Kinderopvang staat voor met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk kind verdient een gezonde start.

Een belangrijk onderdeel van het programma Gezonde Kinderopvang is het bevorderen van deskundigheid van medewerkers in de kinderopvang. Daarvoor is de scholing Een Gezonde Start ontwikkeld. De coach Gezonde Kinderopvang wordt aan de hand van het train-de-trainer-principe opgeleid om deze scholing te geven aan collega’s en om aan de slag te gaan met het borgen van aandacht voor gezonde leefstijl in het dagelijks werk en praktijk. De train-de-trainer is weer een onderdeel van een uitgebreider leertraject om coaches Gezonde Kinderopvang op te leiden. 

 

Scholing Een Gezonde Start

Voor wie is de scholing?

De scholing Een Gezonde Start is voor pedagogisch medewerkers en gastouders die werken met kinderen van 0-12 jaar. De scholing is ook beschikbaar voor ROC-opleidingen Pedagogisch Werk en Sport en Bewegen.

Door wie wordt de scholing gegeven?

De scholing wordt binnen de kinder- en gastouderopvang gegeven door coaches Gezonde Kinderopvang of in geval van ROC-studenten door docenten Gezonde Kinderopvang. Deze coaches zijn pedagogisch (staf)medewerkers of ROC-docenten die hiertoe een apart leertraject doorlopen, zie hieronder. 

 

Doel van de scholing

In de scholing Een Gezonde Start leren (toekomstige) pedagogisch medewerkers en gastouders hoe zij samen met ouders, kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving bieden en zelf het gezonde voorbeeld geven. Op die manier:

  • Dragen ze bij aan de gezondheid en weerbaarheid van kinderen.
  • Helpen ze kinderen bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes.
  • Bieden ze ouders een voorbeeld én ondersteuning wat betreft gezond opvoeden van hun kinderen.
  • Versterken ze hun deskundigheid en professionaliteit.

Op het ROC krijgen toekomstig medewerkers binnen de kinderopvang met de scholing aandacht voor gezonde leefstijl mee. 

 

Opzet van de scholing

Een Gezonde Start is een praktische scholing, waarbij deelnemers actief kennis opdoen en direct oefenen. Een digitale leeromgeving ondersteunt de deelnemers. De scholing zelf bestaat uit een basismodule met 3 (fysieke) bijeenkomsten, van elk 2,5 uur. Hierin reflecteren de deelnemers op hun eigen leefstijl, gezonde leefstijl in hun organisatie en de interactie met kinderen en ouders. Daarnaast kunnen kinderopvangorganisaties zich naar keuze verdiepen met de themamodules: voeding, beweging, gewicht, veilig gedrag & veilige omgeving, seksuele ontwikkeling, mediaopvoeding en zonbescherming van de huid. Deze verdiepende modules, elk tussen de 4 en 6 uur, kunnen dus naar wens apart worden ingezet. Voordat één of meerdere verdiepende modules aan bod komen, is eerst de basismodule gevolgd. 

ROC-docenten kunnen Een Gezonde Start naar eigen vrijheid inpassen in het curriculum van de opleiding. Zij bepalen zelf hoe de modules worden ingezet en bij welk profiel, leerjaar en op welk niveau ze worden gebruikt.

 

Train-de-trainer en leertraject

Onderdeel van Gezonde Kinderopvang is de train-de-trainer Een Gezonde Start. Dit is een tweedaagse training, van vijf aaneengesloten dagdelen (inclusief een avondprogramma). Tijdens de trainer-de-trainer gaan deelnemers aan de slag met het toepassen van kennis die zij eerder aan de hand van de e-learning Werken aan Gezonde Kinderopvang hebben opgedaan, krijgen zij trainings- en coachingsvaardigheden mee en leren zij te werken met de aanpak van Gezonde Kinderopvang. 

De leeromgeving www.eengezondestart.nl biedt coaches ondersteuning bij het geven van de scholing aan collega’s. Dit is vaak de eerste stap na het volgen van de train-de-trainer. 

Getrainde ROC-docenten geven de scholing Een Gezonde Start aan studenten van ROC-opleidingen Pedagogisch werk en Sport & Bewegen. Daarnaast kunnen zij voor collega-docenten hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl zijn.

De train-de-trainer is onderdeel van een uitgebreider leertraject dat opleidt tot coach Gezonde Kinderopvang, waarbij de coach zich steeds meer ontwikkelt tot hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen de organisatie.

 

De aanpak Gezonde Kinderopvang die ook tijdens de train-de-trainer aan bod komt, geeft coaches Gezonde Kinderopvang inzicht in de concrete stappen die, behalve het geven van de scholing, nodig zijn om gezonde leefstijl écht onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Dat doen zij door hun activiteiten te baseren op vier pijlers: beleid maken en actualiseren, kennis en vaardigheden van kinderen en medewerkers ontwikkelen, de fysieke en sociale omgeving inrichten en het vroegtijdig signaleren van risico’s voor gezonde leefstijl. Ga naar www.gezondekinderopvang.nl voor meer informatie.

 

Wie werken mee aan de Gezonde Kinderopvang?

De volgende partijen ontwikkelden en onderhouden de scholing: Kenniscentrum Sport & Bewegen, Voedingscentrum, VeiligheidNL, het RIVM, Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, TNO, Rutgers, Sardes, Huidfonds en Huis voor Beweging. Huis voor Beweging verzorgt de train-de-trainer samen met de kennisinstituten.


Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het Voedingscentrum en RIVM.

Op www.gezondekinderopvang.nl vinden kinderopvangorganisaties alles over de aanpak en scholing.