Gezonde Kinderopvang


Wat is Gezonde Kinderopvang?

Met Gezonde Kinderopvang maak je in jouw organisatie aandacht voor gezonde leefstijl vanzelfsprekend. Je werkt structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Het programma leidt pedagogisch professionals gratis op tot coach Gezonde Kinderopvang.


Voor wie is Gezonde Kinderopvang?

Voor opvangorganisaties die werken met kinderen tussen de 0-12 jaar en aandacht voor gezonde leefstijl vanzelfsprekend willen maken. Zowel dagopvang, gastouderopvang, bso en voorschoolse educatie kunnen ermee aan de slag.

Daarnaast is Gezonde Kinderopvang er ook voor mbo-docenten van de opleidingen Pedagogisch Werk en Sport & Bewegen.


Wie werken mee aan Gezonde Kinderopvang?

Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het Voedingscentrum en RIVM.

De volgende partijen ontwikkelden en onderhouden de scholing van Gezonde Kinderopvang: Kenniscentrum Sport & Bewegen, Voedingscentrum, VeiligheidNL, het RIVM, Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, TNO, Rutgers, Sardes, Huidfonds en Huis voor Beweging. Huis voor Beweging verzorgt de train-de-trainer samen met de kennisinstituten.


Meer weten over Gezonde Kinderopvang?

Kijk dan op www.gezondekinderopvang.nl.