Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan de opleiding tot coach Gezonde Kinderopvang

Er gelden enkele algemene voorwaarden voor deelname om te borgen dat een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang ook daadwerkelijk aan de slag kan gaan in de eigen organisatie:


Organisatie

 • Aandacht voor gezonde leefstijl van kinderen past in de visie van de organisatie (en komt hierin ook tot uitdrukking).
 • Bij management en/of directie is draagvlak om te werken aan gezonde kinderopvang.
 • De organisatie stelt de opgeleide coach Gezonde Kinderopvang in de gelegenheid aan de slag te gaan met het borgen van gezonde leefstijl zowel in het beleid en dagelijks werk binnen de eigen organisatie en biedt hierbij zo nodig ondersteuning.
 • Binnen een jaar nadat het leertraject is gestart, geeft de opgeleide coach Gezonde Kinderopvang de basismodule van de scholing van Gezonde Kinderopvang aan de pedagogisch medewerkers binnen de eigen organisatie of locatie. De organisatie maakt hiervoor zowel uren voor de coach als de medewerkers vrij.
 • In elke vorm van communicatie over de tweedaagse training en scholing voor collega’s wordt vermeld dat deze deel uitmaken van Gezonde Kinderopvang.


Coach

 • Om te werken aan het eigen vakmanschap neemt de opgeleide coach Gezonde Kinderopvang tenminste:
  • 1x per jaar deel aan (online)intervisie
  • 2x per jaar deel aan een vanuit Gezonde Kinderopvang georganiseerde workshop of webinar
 • Het certificaat coach Gezonde Kinderopvang en de bijbehorende toegang tot de digitale leeromgeving zijn niet overdraagbaar, en worden dus niet doorgegeven.
 • De coach Gezonde Kinderopvang leidt zelf geen coaches op.
 • Coach en organisatie verlenen jaarlijks medewerking aan onderzoek naar de voortgang met betrekking tot de implementatie van gezonde kinderopvang en desgevraagd aan andere (evaluatie)onderzoeken via de digitale leeromgeving.


En verder:

 • De aanmelding voor de opleiding tot coach is definitief na bevestiging vanuit Gezonde Kinderopvang van deelname aan degene die zich heeft opgegeven. Bevestiging vindt plaats nadat de aanmelding is bevestigd gecheckt door de.
 • Als de deelname is bevestigd, kan de training niet meer worden afgezegd. Mocht dat wel gebeuren, dan wordt een bedrag van € 200,- in rekening gebracht voor de administratieve en overige gemaakte kosten.